Visie en missie

Visie

De keuze voor plat na borstamputatie wordt als volwaardige keus gezien. Door vrouwen zelf, door de maatschappij en door de medische wereld.

Alle vrouwen die borstamputatie ondergaan worden volledig geïnformeerd over de mogelijkheid van plat, hun keuze wordt gerespecteerd en zij mogen een esthetisch plat resultaat verwachten

Missie

Het is onze missie om te inspireren & informeren over de keuze voor plat na borstamputatie en om lotgenotencontact te bevorderen.

We verzamelen en verspreiden informatie over plat, stellen misstanden aan de kaak en zorgen voor bewustwording van de keuze bij vrouwen zelf, de maatschappij en de medische wereld.

Visie

De keuze voor plat na borstamputatie wordt als volwaardige keus gezien. Door vrouwen zelf, door de maatschappij en door de medische wereld.

Alle vrouwen die borstamputatie ondergaan worden volledig geïnformeerd over de mogelijkheid van plat, hun keuze wordt gerespecteerd en zij mogen een esthetisch plat resultaat verwachten

Missie

Het is onze missie om te inspireren & informeren over de keuze voor plat na borstamputatie en om lotgenotencontact te bevorderen.

We verzamelen en verspreiden informatie over plat, stellen misstanden aan de kaak en zorgen voor bewustwording van de keuze bij vrouwen zelf, de maatschappij en de medische wereld.

Onze 3 pijlers

Inspireren

Het is belangrijk dat niet alleen vrouwen, maar ook de rest van de maatschappij en de zorgverleners te zien krijgen wat er allemaal kan. De keuze voor plat is niet het einde van de wereld en een vrouw is meer dan haar 2 borsten. Wij laten inspirerende voorbeelden zien van vrouwen die schitteren terwijl ze een- of tweezijdig plat zijn, welke mogelijkheden er zijn op het gebied van kleding & protheses, hoe je plat kunt camoufleren of juist voluit kunt laten zien. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Informeren

Ronduit Plat verzamelt en verspreidt informatie over de keuze voor plat. De huidige informatie is vaak eenzijdig, onvolledig of zelfs incorrect. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de vrouwen die kiezen voor plat, maar beïnvloedt ook de zorgverleners en de maatschappij. Zorgverleners geven door onwetendheid onvolledige informatie, daar moeten vrouwen hun keuze op baseren en vervolgens krijgen ze te maken met het oordeel vanuit de maatschappij.
Dat kan anders, dat moet anders! Volledige en correcte informatie is daarbij een belangrijke stap.

Lotgenotencontact

Een belangrijk onderdeel in het maken van de keuze voor plat en het ermee leren leven is lotgenotencontact. Daarom fasciliteert en stimuleert Ronduit Plat lotgenotencontact voor vrouwen die (overwegen te) kiezen voor plat na borstamputatie of die dat al zijn. Het helpt om zorgen en vragen te kunnen delen met lotgenoten, maar ook om de positieve kanten te kunnen zien en samen te kunnen lachen. Je staat er niet alleen voor.

Ronduit Plat staat voor inspireren, informeren en lotgenotencontact

Bestuur Stichting Ronduit Plat

Corrie Kamminga
Voorzitter

Corrie Kamminga Voorzitter Stichting Ronduit Plat
“De beslissing van een vrouw om te kiezen voor plat moet gerespecteerd en ondersteund worden. Niet weggemoffeld of uit haar hoofd gepraat.”

Barbara Labrie
Secretaris

Barbara Labrie Secretaris Stichting Ronduit Plat
“We helpen vrouwen om zich bewust te worden dat het hebben van borsten niet definieert wie ze zijn.
Ze zijn en blijven vrouw, met of zonder borsten.”

Rineke van Mancius
Penningmeester

“Het is belangrijk dat plat na borstamputatie uit de taboesfeer komt, het moet normaal worden. Er moet meer aandacht komen voor het eindresultaat.”

Geschiedenis

Ronduit Plat is ontstaan uit een initiatief van Corrie. ‘In juli 2018 werd mijn linkerborst geamputeerd ivm borstkanker. Ik koos voor plat en daarmee was de kous af. Mijn keus werd meteen geaccepteerd en het resultaat was erg mooi. Pas toen ik later met andere Nederlandse vrouwen in contact kwam bleek dat zowel acceptatie als mooie resultaten helemaal niet zo vanzelfsprekend waren! Dit had ik nooit verwacht in Nederland, ik was geschokt. En kwaad. Kwaad dat veel vrouwen onrecht aangedaan werd.

Lotgenoten en meer
Uiteindelijk heb ik op 30 oktober 2020 de besloten Facebookgroep voor lotgenotengroep opgezet. Hier kwam al snel veel respons op. Maar ik wilde meer zijn dan een luisterend oor, ik wilde verandering in gang. Daarom volgde na de lotgenotengroep ook Facebook- en Instagramprofielen die door iedereen te volgen waren en op 29 november 2020 opende ik ook de website RonduitPlat.nl

Vliegende start
Het jaar daarop volgde de eerste bijeenkomst door samen te gaan wandelen op 7 oktober (International Flat Day) en aan het eind van het jaar volgde onze grote knaller: publicatie van onze eerste echte fotoshoot met 10 platte en halfplatte dames. Dit bleek de aftrap van een turbulente periode. De fotoshoot kreeg enorm veel belangstelling: het aantal aanmeldingen voor de lotgenotengroep schoot door het dak, we werden uitgenodigd voor tv-opnames, stonden in grote bladen en kranten, werden gevraagd voor fotoshoots. Dit leverde naast veel steunberichten ook aandacht op vanuit de medische wereld.

Uitbouwen
De jaren die volgden waren gelukkig iets minder turbulent en we bouwden rustig door aan Ronduit Plat. De lotgenotengroep groeit gestaag, we zijn regelmatig in de publiciteit te vinden en we breiden onze contacten uit. Denk aan samenwerkingen met Internationale platorganisaties, warme contacten met organisaties die belangrijk zijn voor platte vrouwen, en ook de medische beroepsgroep raakt telkens meer betrokken.

Stichting Ronduit Plat
In 2022 werd het idee om Ronduit Plat als officiële organisatie neer te zetten steeds serieuzer. Toen ik eens gekscherend opmerkte dat we maar een stichting moesten oprichten zei Rineke bloedserieus: ‘Ik doe met je mee, ik wil wel in het bestuur!’ Ook Barbara sprong razend enthousiast bij ons in het schuitje en in 2023 hebben we onze handtekening gezet. Lieve, stoere, dappere en enthousiaste Rineke en Barbara, duizend keer dank dat jullie dit avontuur met mij aan willen gaan❤.’

Documenten

Beleidsplan Stichting Ronduit Plat

In dit beleidsplan staat o.a. beschreven wat onze doelstellingen zijn, natuurlijk ook onze missie en visie, hoe we die willen bereiken en nog veel meer.

Beleidsplan 2024-2025

Jaarverslagen

In de jaarverslagen kun  je lezen wat er dat jaar heen is gebeurd en wat we hebben gedaan. Vanaf 2023 is ook een financiële verantwoording toegevoegd.

Jaarverslag 2023